ไตรเมทิลฟอสเฟต-TMP

สวัสดี มาปรึกษาผลิตภัณฑ์ของเรา !
  • Trimethyl Phosphate

    ไตรเมทิลฟอสเฟต

    คำอธิบาย: ไตรเมทิล ฟอสเฟต หรือที่เรียกว่า ไตรเมทิล ฟอสเฟต ไตรเมทิล ฟอสเฟต สูตรโมเลกุล C3H9O4P น้ำหนักโมเลกุล 140.08ส่วนใหญ่จะใช้เป็นตัวทำละลายและสารสกัดสำหรับยาและยาฆ่าแมลงนอกจากนี้ยังใช้เป็นสารหน่วงไฟและพลาสติไซเซอร์เสริม แต่ประสิทธิภาพของสารหน่วงไฟไม่สูงและความผันผวนสูงมักใช้ร่วมกับสารหน่วงการติดไฟอื่นๆละลายได้ในน้ำและอีเทอร์ ไม่ละลายในเอทานอลความเป็นพิษต่ำ, irri...