ไตรเมทิลฟอสเฟต -TMP

สวัสดีมาปรึกษาผลิตภัณฑ์ของเรา!
  • Trimethyl Phosphate

    ไตรเมทิลฟอสเฟต

    คำอธิบาย: Trimethyl phosphate หรือที่เรียกว่า trimethyl phosphate, trimethyl phosphate, สูตรโมเลกุล C3H9O4P, น้ำหนักโมเลกุล, 140.08 ส่วนใหญ่ใช้เป็นตัวทำละลายและสารสกัดสำหรับยาและยาฆ่าแมลง นอกจากนี้ยังใช้เป็นสารชะลอการติดไฟและพลาสติไซเซอร์ แต่ประสิทธิภาพของสารหน่วงไฟไม่สูงและมีความผันผวนสูง โดยปกติจะใช้ร่วมกับสารหน่วงไฟอื่น ๆ สามารถละลายได้ในน้ำและอีเธอร์ไม่ละลายในเอทานอล ความเป็นพิษต่ำ irri ...